מידע תורה דבר תורה – עם רכב להכנסת ספר תורה

 

מעוניין ברכב להכנסת ספר תורה? צלצל  077-2318659

הכנסת ספר תורה

טל אומר: אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו בלבנון — הטל נוצר מהלחות שבאויר — שמתקררת והופכת למים. ומשום כך, גם במדבריות — שאין שם גשמים, יכולים לצמוח כל מיני צמחים־מכח הטל שנוצר בלילות. הטל הוא דבר תמידי שלא כמו הגשם, וגם הוא אינו מכביד כמו שהגשם מכביד, לבן, הקב״ה הבטיח, שיהיה כטל ישראל. הטל, שהוא שוכן על העלים ולא באדמה, בכל זאת הוא נספג בצמח על ידי העלים, ובתקופה האחרונה נתגלה; שאכן ישנה גם יניקת נוף — היינו שהעלים סופגים את הטל ומעבירים אותו כלפי מטה. ואולי זה רמוז במילים "ויך שורשיו כלבנון", אשר שם הארזים מגיעים לגובה רב [ובמקום אחר שאינו דומה באקלימו ללבנון הם עצים גמדיים].
כא) גשמים אומרים: גשם נדבות תניף א-להים נחלתך ונלאה אתה כוננת — הגשמים יורדים בחסדו יתברך =נדבות, ולא רק בזכות. ואנו עדים לתופעה — שבמות הגשמים בכל מקום,תלויה במספר התושבים והצמחים שבמקום, שכשהם מתרבים גם הגשם מתרבה, וכשהם מתמעטים גם הגשמים שם מתמעטים, וזה מלמד על חסדו יתברך והשגחתו. נחלתך — זו אוץ ישראל. שבה ענין הגשם שהוא יותר מושגח ותלוי במעשינו, כמו שכתוב כמה פעמים בתורה. וכבר הזכרנו לעיל את העובדה; שכשהיו היהודים בסיני, ירדו שם יותר גשמים. ונלאה אתה כוננת — מקומות יבשים, הגשם שאתה מוריד שם הוא מצמיח אותם. או שבא לומר, שגם אותם מקומות שלא יורד גשם, זה גם ענין השגחי כאמור (ברכות ל״א) שכל מקום שגזר אדם הראשון שיתיישב התיישב, וכל מקום שלא גזר עליו הוא נשאר שומם.